Asceza w Duchu Świętym na Wielki Post

„Asceza jest nieustannym przyjmowaniem łaski w procesie nieustannej utraty i śmierci człowieka starego, po to, by stać się nowym stworzeniem (por. Kol 3,9-10) w posłuszeństwie Bożemu wezwaniu i w mocy Ducha Świętego (por. Ga 5,16)”. Zapraszamy do lektury artykułu o. Krzysztofa nt. „Ascezy w Duchu Świętym” celem lepszego przeżycia czasu Wielkiego Postu. Studia Gnesnensia Tom […]

Read More

Drodzy Przyjaciele!

Na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy „pneumatoforami” – niosącymi Ducha Świętego. Duch Święty jest najwspanialszym Darem, któremu nie równa się żadne bogactwo na świecie ani żadne ludzkie osiągnięcie, dlatego w naszej Wspólnocie Sług Ducha Pocieszyciela razem odkrywamy Jego obecność, a z Gośćmi dzielimy się radością z odkrycia Jego Przyjaźni. Na naszej stronie znajdziecie informacje o […]

Read More
© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe