Kontakt

Wspólnota Kontemplacyjna Słudzy Ducha Pocieszyciela
Numer konta: 53 1240 5123 1111 0011 1091 2243 (Bank Pekao S.A.)
NIP: 7732498368
REGON: 520830450

Dom macierzysty:
ul. Trzciniec 2
97-213 Swolszewice

601-733-648
wspolnota@pocieszyciel.com