Spotkania modlitewne w Łódzkim Karmelu

Serdecznie zapraszamy na comiesięczne spotkania modlitewne, które są kontynuacją naszych przygotowań do Pięćdziesiątnicy, organizowanych wspólnie z Siostrami Karmelitankami Bosymi w Łodzi. Chcemy wspólnie zgłębiać tajemnice Trójcy Świętej poprzez modlitwę i nauczanie.

Spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00 w kościele sióstr. Niech to będzie czas duchowego wzrostu, umocnienia wiary i wspólnoty.

Dołącz do nas, aby razem odkrywać piękno Bożej obecności.