Koronka do Ducha Pocieszyciela

Koronka do Ducha Pocieszyciela
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych * i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Duchu mądrości i rozumu, * zmiłuj się nad nami.
Duchu rady i męstwa, * zmiłuj się nad nami.
Duchu wiedzy, bojaźni Pańskiej i pobożności, * zmiłuj się nad nami.
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie * i odnowisz oblicze ziemi.
I Duch Pocieszyciel w tajemnicy tchnienia życia
Ojcze nasz…
3 x Stwarzasz, gdy ślesz swego Ducha, * i odnawiasz oblicze ziemi. (Ps 104,30)
Chwała Ojcu…
II Duch Pocieszyciel w tajemnicy daru proroctwa
Ojcze nasz…
3 x Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, * a synowie wasi i córki prorokować będą. (Jl 3,1)
Chwała Ojcu…
III Duch Pocieszyciel w tajemnicy Wcielenia
Ojcze nasz…
3 x Duch Święty zstąpi na Ciebie * i moc Najwyższego osłoni Cię. (Łk 1,35)
Chwała Ojcu…
IV Duch Pocieszyciel w tajemnicy życia Chrystusa
Ojcze nasz…
3 x Rozradował się Jezus w Duchu Świętym: * Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. (Łk 10,21)
Chwała Ojcu…
V Duch Pocieszyciel w tajemnicy chrztu
Ojcze nasz…
3 x Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, * nie może wejść do królestwa Bożego. (J 3,5)
Chwała Ojcu…
VI Duch Pocieszyciel w tajemnicy krzyża
Ojcze nasz…
3 x Duch, woda i krew, * ci trzej w jedno się łączą. (1J 5,8)
Chwała Ojcu…
VII Duch Pocieszyciel w tajemnicy zamieszkiwania
Ojcze nasz…
3 x Jesteście świątynią Boga * i Duch Boży w was mieszka. (1Kor 3,16)
Chwała Ojcu…
VIII Duch Pocieszyciel w tajemnicy Kościoła
Ojcze nasz…
3 x Duch i Oblubienica * mówią: Przyjdź! (Ap 22,17)
Chwała Ojcu…
IX Duch Pocieszyciel w tajemnicy Objawienia
Ojcze nasz…
3 x Duch Prawdy doprowadzi was * do całej prawdy. (J 16,13)
Chwała Ojcu…
Na zakończenie
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, * zmiłuj się nad nami.
Duchu Pocieszycielu, napełnij nas * miłością, radością i pokojem.
Duchu Pocieszycielu, napełnij nas * cierpliwością, uprzejmością i dobrocią.
Duchu Pocieszycielu, napełnij nas * wiernością, łagodnością i opanowaniem.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, * módl się za nami!