Nowenna – dzień 6

Dzień VI: Ogień W Piśmie Świętym Bóg często posługuje się symboliką ognia: ognisty słup ochraniał lud na pustyni (por. Wj 13,21); ogień oczyszcza wewnątrz (por. Ml 3,2-4); Słowo Boże pali ogniem, skłaniając do działania (por. Jr 20,9); ogień oznacza karę (por. Kpł 10,2); a Duch Święty zstępuje na Maryję i Apostołów w Wieczerniku w postaci […]

Read More
© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe