O nas

My głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogi Panu!

Duch Pański mnie namaścił i posłał mnie…

Droga Siostro, drogi Bracie!

Pan powołał naszą wspólnotę, zaproponował jej nazwę, określił charyzmat i wyznaczył misję w trakcie wielomiesięcznego modlitewnego nasłuchiwania. Wszystkie słowa, światła i natchnienia otrzymaliśmy podczas zwyczajnej modlitwy w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, po której następowało dzielenie się słowem. Mogliśmy się przekonać osobiście, jak bardzo Duch Święty nas kocha i z jaką czułością prowadzi.
Chcemy tym doświadczeniem, a także doświadczeniem wielu wieków Kościoła, dzielić się głównie z kapłanami i pasterzami, na których spoczywa dziś odpowiedzialność za ratowanie dzieci Kościoła przed zagubieniem w chaosie i ciemności pochodzących od „ducha tego świata”. Tylko Bóg, Duch Święty, jest w stanie uwolnić sumienia z zamętu, napełnić je pokojem i ładem.
Wierzymy, że codzienna łączność z Duchem Świętym – nazywana modlitwą kontemplacyjną – jest najwspanialszym dziełem, jakie możemy spełniać dzięki temu, że On w nas mieszka i że łączy nas ze źródłem mądrości Bożej. Zanurzając się naszymi myślami i pragnieniami w Nim, otrzymujemy od Niego ochronę i pomoc.
Prowadzimy liczne rekolekcje oraz dni skupienia o Duchu Świętym i modlitwie kontemplacyjnej, a także przyjmujemy ludzi w gościnę u nas, aby odkrywać duchowość, którą najkrócej można określić jako „chodzenie w Duchu Świętym”. Jej cechą jest prostota i głębia.

Nazwa
Nazwa Słudzy Ducha Pocieszyciela wyłoniła się na różnych etapach rozeznawania. Chcieliśmy przede wszystkim naśladować Chrystusa Sługę. W idei służby zawiera się intencja reprezentowania kogoś innego, w tym przypadku Ducha Świętego. Pragniemy kochać Ducha Świętego, żyć Jego miłością, radować się Nim i Jego bliskością, a także uczyć się prostoty w stałej łączności kontemplacyjnej podczas całego dnia i w każdym miejscu. By On wzrastał, my pragniemy się umniejszać.
Służba Duchowi Pocieszycielowi ma się także wyrażać w pełnieniu misji upraszczania ludziom drogi do Boga, a tym samym w ułatwianiu odkrywania Go w sobie i w braciach.
W nazwie również przykuwa uwagę tytuł „Pocieszyciel”. Jako słudzy Pocieszyciela pragniemy, by osoby osamotnione, zagubione, przygniecione grzechem lub cierpieniem odkryły dzięki naszemu świadectwu prostego i radosnego życia w Duchu, Jego bliskość i działanie w sobie.

Charyzmat
Gdy pytaliśmy Ducha Świętego o charyzmat, postawił nam przed oczyma postać św. Jana Chrzciciela, który na pytania ludzi o rodzaj jego posłannictwa, odpowiedział, a nie zaprzeczył: „Jam głos wołającego na pustyni: prostujcie drogi Panu".
Stwierdziliśmy wówczas, że naszym charyzmatem jest upraszczanie wyobrażeń o Bogu, wyjaśnianie że Bóg jest miłością, a my jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, tak drogocennymi dla Boga, jak Świątynia Jerozolimska. To jest też orędzie o miłości i bliskości Boga w Duchu Świętym. Mamy być „upraszczaczami” – to misja niebywała! Jej kształt został nakreślony przez charyzmat św. Jana Chrzciciela, ale ma dotyczyć tym razem Osoby Parakleta.

Godło
Naszym godłem jest kropla oliwy na krzyżu. Patrząc na kroplę oliwy niekolorowaną niektórzy zobaczą kroplę krwi lub kroplę wody. Wszystkie te symbole są symbolami Ducha Świętego, jednakże chodzi nam głównie o wymowną symbolikę namaszczenia oznaczającego działania Ducha Świętego, który zstępując na człowieka przepełnia go siedmioraką łaską, jego samego przebóstwiając i obdarzając życiem Bożym. Duch Święty namaszczając ludzi, udziela im wielu pociech, podnosi ich, oczyszcza, kieruje nimi i przyodziewa w szatę radości. Chcemy tę misję spełniać w pierwszym rzędzie wobec kapłanów i wobec rodziców.

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe