Mistrzowie

św. Jan Chrzciciel

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

Najświętsza Maryja Panna, Oblubienica Ducha Świętego

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

św. Eliasz

Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem.

św. Jan od Krzyża (1542-1591)

I na tym właśnie polega działanie Ducha Świętego w duszy przemienionej w miłość, że jej akty, które wzbudza wewnętrznie, rozpłomieniają ją i są żagwiami miłości. W tej miłości zjednoczona wola duszy kocha w najwyższym stopniu stawszy się jedną miłością z tym płomieniem.

św. Teresa od Jezusa (1515-1582)

O duszo moja, rozważaj tę wielką rozkosz miłości, jaką ma Ojciec, poznając Syna swego, i Syn, Ojca swego, i zapał święty, z jakim Duch Święty z Ojcem i z Synem się jednoczy! Przedwiecznie te trzy Boskie Osoby wzajemnie siebie poznają, wzajemnie siebie miłują, wzajemną i wspólną cieszą się rozkoszą.

sł. B. Catherine Doherty (1896-1985)

W pierwszej klasie (...) zrozumiałam, że ta gołębica jest niekochana i zaniedbana przez katolików. Natychmiast więc zaczęłam się modlić za nią. Modliłam się za Ducha Świętego aż do czasu, gdy miałam prawie dziewięć lat. Potem powoli pojęłam tę kwestię i zaczęłam bardziej tradycyjnie modlić się do Ducha Świętego.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897)

Jak Apostołowie, z radością oczekiwałam na przyjście Ducha Świętego... Cieszyłam się na myśl, że niedługo będę już w pełni chrześcijanką, a przede wszystkim, że na moim czole pozostanie już na wieki tajemniczy znak krzyża, który nakreśli na nim Biskup podczas udzielania sakramentu... Nadeszła wreszcie ta szczęśliwa chwila; kiedy przyjmowałam Ducha Świętego, nie odczuwałam gwałtownego wichru, ale raczej lekki wietrzyk. którego szum słyszał prorok Eliasz na górze Horeb...

o. Wilfrid Stinissen OCD (1927-2013)

Mówi się o ascezie, podczas gdy w zasadzie chodzi o mistykę: jeśli otrzymałeś Ducha Świętego jako Ożywiciela, pozwól Jemu żyć w tobie. Zamiast ciężko pracować, dążąc do celu, możesz z wdzięcznością przyjąć cel i byś tym, kim w gruncie rzeczy już jesteś. Jeśli jesteś narodzony z Boga, żyj Bożym życiem.

św. Maria Magdalena de' Pazzi (1566-1607)

Dzięki Twej chyżości, o Duchu Święty, nie pozostajesz w nieporuszonym Ojcu, bo jeślibyś miał w Ojcu pozostać, nie mógłbyś się udzielać stworzeniu, które tak bardzo Cię potrzebuje. Podobnie pozostając we Wcielonym Słowie, nie mógłbyś być ze stworzeniami. A jednak zawsze jesteś w Ojcu, w Słowie, w sobie i we wszystkich duchach niebieskich, i w stworzeniach... Nie spoczywasz w stworzeniach ot tak, gdyż same z siebie skłonne są do grzechu, lecz spoczywasz w nich poprzez udzielanie się z własnej dobroci, bo sprawiasz, że staje się zdolne do przyjęcia Cię. Jaką chwałą okryłeś Twego Świętego Ducha, o Odwieczne Jednorodzone Słowo Wcielone! A ten Święty Duch z kolei wywyższył Ciebie! Tyś Go wywyższył, a On wywyższył Ciebie.

sł. B. abp Luis M. Martínez (1881-1956)

Zatem jednym z wyróżników tej miłości do Ducha Świętego jest uważne nasłuchiwanie Jego głosu, Jego natchnień i najsubtelniejszych dotknięć. Powinniśmy walczyć przeciw wszystkim zakłóceniom i rozpraszającym dźwiękom. Musimy mężnie odrywać się od wszystkich stworzeń, od wszelkich odczuć. Krok po kroku miłość przejmie kontrolę na naszym sercem i rozciągnie swoje wpływy na wszystkie nasze zdolności.

bł. Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus (1894-1967)

Duch Święty zamieszkujący w naszych duszach, ten Duch, który przychodzi tam, by prowadzić swoje życie płomienne i zdobywcze, był wygnany z życia, które chciało być chrześcijańskie bez Niego.

Leon XIII (1810-1903)

Niech więc duchowni kierownicy i duszpasterze pamiętają, że do nich należy, by prawdy dotyczące Ducha Świętego staranniej i pełniej przekazywali ludowi, unikając jednak przy tym trudnych i skomplikowanych dyskusji i nie wdając się w głupie wywody tych, którzy starają się zuchwale przeniknąć nawet Boskie tajemnice.

św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego - Mała Arabka (1846-1878)

Duchu Święty oświeć mnie. Co mam uczynić i w jaki sposób znaleźć Jezusa? Uczniowie byli niewykształceni, byli razem z Jezusem i nie rozumieli Jezusa. Ja również jestem w domu Jezusa i nie rozumiem Go wcale. Najmniejsza rzecz niepokoi mnie, wywołuje drżenie; jestem zbyt delikatna, nie jestem zbyt wielkoduszna, by poświęcać się Jezusowi… O, Duchu Święty, kiedy dałeś im Twój promień światła, uczniowie niejako zniknęli. Nie byli tym, czym przedtem. Ich siła została odnowiona, ofiary stały się dla nich łatwe. Poznali oni Jezusa bardziej, niż kiedy był razem z nimi. Źródło pokoju, światła, przyjdź i oświeć mnie. Jestem głodna, przyjdź mnie nakarmić; jestem spragniona, przyjdź mnie napoić; jestem ślepa, przyjdź mnie oświecić; jestem uboga, przyjdź mnie ubogacić; jestem niewykształcona, przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty powierzam się Tobie…

sł. B. Madeleine Delbrêl (1904-1964)

Trzeba tylko, abyśmy wszystkie nasze działania powierzyli Duchowi, który jest w nas obecny, i to w taki sposób, aby mógł On dostrzec w nich odbicie swojego oblicza. Duch Święty nie wymaga od nas niczego innego, tylko tego. On nie przyszedł do nas po to, aby odpocząć; On jest niestrudzony i nienasycony w swoim działaniu.

św. Elżbieta od Trójcy Świętej (1880-1906)

W niebie jej duszy sława chwały rozpoczyna swoje oficjum z wieczności. Jej kantyk jest nieprzerwany, ponieważ ona jest pod działaniem Ducha Świętego, który wszystkiego w niej dokonuje; i chociaż ona nie zawsze to sobie uświadamia, ponieważ słabość natury na to jej nie pozwala, żeby była zatopiona w Bogu bez żadnych rozproszeń, mimo to zawsze śpiewa, zawsze adoruje, i – by tak rzec – cała zamieniła się w chwałę i miłość, w żarliwość o chwałę swego Boga.

o. John Chapman OSB (1865-1933)

Nie znaczy, że mamy starać się być prostymi. Bóg to za nas uczyni. Da nas należy: 1. myśleć o innych, 2. być z Bogiem.

bł. Helena Guerra (1835-1914)

Spraw, o mój Boże, by od tej chwili wszystko we mnie było miłością. Niech wiara we mnie będzie miłością, która wierzy, nadzieja niech będzie miłością, co oczekuje, adoracja - miłością, która pada na twarz, modlitwa - miłością, która rozmawia z Tobą, trud - miłością, co pracuje, umartwienie - miłością, która się ofiaruje. Niech tylko Twoja miłość kieruje we mnie myślami, słowami i czynami, stając się panem mojej woli.

sł. B. Jan od św. Samsona (1571-1636)

Modlitwa aspiracyjna jest wyrazem miłości, miłości tak czystej i radykalnej, że przenika wszelkie miłości uchwytne zmysłowo, rozumowo czy intelektualnie. Poprzez zapalczywość i siłę Bożego Ducha osiąga ona zjednoczenie z Bogiem, nie przez przypadek, ale przez niespodziewaną przemianę ducha w Bogu. Wydaje mi się, że wówczas Duch Święty przekracza wszelką miłość, jaką możemy zrozumieć i pojąć w obfitej i niewysłowionej słodyczy samego Boga, w którym miłośnie się zatapia.

o. Martin Laird OSA

Dzięki wielkiej łasce Boga wasze istnienie jest już modlitwą. Cicha wspólnota z podstawą wszelkiego istnienia staje się najbardziej naturalną formą jednoczenia się z całą ludzkością i zanoszenia próśb. Liturgia, tak jak całe stworzenie, jest migotaniem wieczności w czasie. Nawet najbardziej beznadziejnie sprawowanym liturgiom przewodniczy wyłącznie Chrystus.

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe