Śluby wieczyste br. Ozeasza od Zwiastowania

W dniu 27-06-2021 nasz współbrat złożył swoje śluby wieczyste na ręce naszego przełożonego w obecności ks. abp. Grzegorza Rysia i licznie zgromadzonych gości. Uwielbiamy Ducha Świętego za wszelkie łaski, których udziela naszej wspólnocie! Życzymy br. Ozeaszowi, aby przez profesję rad ewangelicznych, stawał się jeszcze bardziej podatny natchnieniom i prowadzeniu Ducha Świętego. Homilia ks. arcybiskupa Grzegorza […]

Read More

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Bóg objawił swoją władzę nad życiem i śmiercią w Zmartwychwstaniu Chrystusa. To najwyższa i jedyna władza, której nie posiada nikt poza Bogiem. W obliczu różnych wyzwań w Kościele i w świecie, prośmy Ducha Świętego, by udoskonalił naszą wiarę, uwolnił nas od lęku przed złem i śmiercią oraz obdarzył pokojem. Radujmy się w Panu, bo On jest […]

Read More

Drodzy Przyjaciele!

Narodzenie Pańskie A.D. 2020 „Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 5) Słowo, wcielając się mocą Ducha Świętego i rodząc z Najświętszej Maryi Panny, przyszło do nas, aby rozświetlać nasze dni słowem zbawienia i łaską swojej obecności. W tym samym Duchu wciąż nas ogarnia, abyśmy dogłębnie radowali się prawdą, że jest wśród […]

Read More

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

„O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski, radują się wyzwoleni z więzów Otchłani, a mieszkańcy niebieskich przestworzy weselą się, bo został im przywrócona rajska szczęśliwość. O Niewiasto pełna łaski i łaską przepełniona! Pełnia tej łaski ożywia i przywraca życiu wszelkie stworzenie”. św. Anzelm

Read More

„Duch i Oblubienica mówią: przyjdź!” (Ap 22,17)

„Duch i Oblubienica mówią: przyjdź!” (Ap 22,17) Rozpoczynamy adwent, czyli czas radosnego oczekiwania! Pamiętajmy: On nie jest głuchy na nasze wołanie, ale działa bardzo dyskretnie. Przychodzi często niezauważalnie, ale Jego obecność jest realna i pewna. Życzymy doświadczania Boga, który przychodzi w swoim Duchu i przynosi miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie […]

Read More

Obłóczyny br. Daniela i br. Cypriana

7 października 2020 roku, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, obchodziliśmy w naszej wspólnocie obłóczyny br. Daniela od Trójcy Świętej oraz br. Cypriana od Jezusa Zstępującego do Otchłani. Uroczystości przewodniczył ks. arcybiskup Grzegorz Ryś, który poświęcił habity i skierował słowo do braci nowicjuszy. Towarzyszyli nam nasi rodzice i przyjaciele, parafianie oraz przybyłe na uroczystość Małe Siostry […]

Read More

Rekolekcje wspólnotowe

W dniach 26-29 września odbyły się w naszej Wspólnocie rekolekcje, które wygłosił o. Jerzy Gogola OCD, karmelita bosy i profesor UPJPII z Krakowa. Ojciec Rekolekcjonista wprowadził nas w przesłanie i nauczanie wielkich Mistrzów Karmelu. W wygłoszonych konferencjach zwrócił między innymi uwagę na znaczenie nocy u św. Jana od Krzyża na drodze do zjednoczenia z Bogiem, […]

Read More

Śluby br. Ozeasza

W niedzielę 8 lipca 2018 r. we włoskim eremie „Case di Santa Maria di Nazareth” (Tre Confini, Torricella Peligna, CH) br. Ozeasz od Zwiastowania złożył na ręce JE abpa Brunona Fortego pierwszą profesję zakonną. Gratulujemy, życząc nieustannego czerpania ze Źródła owoców i łask.

Read More

Rekolekcje powołaniowe

Zapraszamy uczniów szkół średnich i studentów na dni skupienia w naszej wspólnocie poświęcone rozeznawaniu powołania. Początek spotkania piątek 8 czerwca o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę 10 czerwca o 13.00. Zgłoszenia kierujcie na adres mailowy: jan@pocieszyciel.com. Miejsce rekolekcji: Wspólnota „Słudzy Ducha Pocieszyciela” Swolszewice Małe, ul. Trzciniec 2, blisko Tomaszowa Mazowieckiego W mailu wyjaśnimy szczegóły […]

Read More

Nowenna – dzień 9

Dzień IX: Paraklet Imię, którym sam Jezus w mowach pożegnalnych określa Ducha Świętego, to Paraklētos – Pocieszyciel, Wspomożyciel, Orędownik, Adwokat; innymi słowy, ktoś jest przy nas i w nas zawsze, również po cielesnym odejściu Chrystusa, pierwszego pocieszyciela (por. J 14-16). Ewangelia według św. Jana ukazuje nam pięć cech naszego Parakleta. Jako Wspomożyciel jest On obecny […]

Read More

Nowenna – dzień 8

Dzień VIII: Światło „Bóg jest światłością” (1J 1,5). W Nowym Testamencie jest to określenie istoty Boga Trójjedynego. Pokazuje Boga jako obecność otaczającą człowieka ze wszystkich stron, umożliwiającą widzenie świata takim, jakim jest naprawdę. Według Ojców Kościoła, Duch Święty w tej boskiej optyce zajmuje miejsce promienia, podczas gdy Ojciec ukazywany jest jako słońce, a Syn – […]

Read More

Nowenna – dzień 7

Dzień VII: Woda W kontekście rozmowy o wodzie z Samarytanką Jezus mówi o nowym kulcie (por. J 4,23), który nie będzie uzależniony od miejsca, ale od Ducha Świętego. Tak jak woda jest niezbędna do podtrzymywania życia ciała, tak Duch będący wodą żywą jawi się jako dawca życia, owszem, samo Życie! Różnica zatem polega na tym, […]

Read More

Nowenna – dzień 6

Dzień VI: Ogień W Piśmie Świętym Bóg często posługuje się symboliką ognia: ognisty słup ochraniał lud na pustyni (por. Wj 13,21); ogień oczyszcza wewnątrz (por. Ml 3,2-4); Słowo Boże pali ogniem, skłaniając do działania (por. Jr 20,9); ogień oznacza karę (por. Kpł 10,2); a Duch Święty zstępuje na Maryję i Apostołów w Wieczerniku w postaci […]

Read More

Nowenna – dzień 5

Dzień V: Olej To Duch Święty jest namaszczającym, to On wybierał królów, proroków i kapłanów. On też namaścił jedynego Namaszczonego – Mesjasza. Olej obleka nas sobą, dając nową siłę potrzebną do pełnienia danej funkcji, w tym wypadku bycia narzędziem Boga poprzez niesienie Go innym. Olej także wnika przez skórę, a więc Duch wypełnia nas też […]

Read More

Nowenna – dzień 4

Dzień IV: Wiatr Duch Święty objawia się nam w Piśmie Świętym jako wiatr. Jednakże tak hebrajskie słowo ruah (ר֫וּחַ), jak greckie pneuma (πνεῦμα) mogą oznaczać i „wiatr”, i „ducha”. Nie ma więc mowy, by Ducha przeciwstawiać materii czy naturze, gdyż On je przepełnia, a one od niego pochodzą. Ów wiatr nie jest też energią lub […]

Read More

Nowenna – dzień 3

Dzień III: Dar W wielu miejscach Pisma Świętego Ducha Świętego przedstawia się jako dar. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to dar przedmiotowy, ale Dar-Osoba! Jezus mówi do Samarytanki o nieznajomości Bożego daru (por. J 4,10), a w innym miejscu stwierdza, że Ojciec daje dar w postaci Ducha, jeśli o Niego poprosimy (por. Łk 11,13). […]

Read More

Nowenna – dzień 2

Dzień II: Miłość Choć „cały” Bóg jest miłością (por. 1J 4,8), ponieważ jako miłość objawił się światu, by móc to uczynić w ten sposób, musi działać osobowo: rozdźwięk między Jego istotą a działaniem nie istnieje! Tak też i miłość łącząca Ojca z Synem jest osobą – Duchem Świętym równym Im w bóstwie. Duch Święty jest […]

Read More

Nowenna – dzień 1

Objawienie Boże nam mówi, że Duch Święty jest jedynym ratunkiem dla świata, jedyną mocą zdolną przemieniać dogłębnie ludzi, a tym samym zawracać bieg historii z drogi zła i ciemności. Gdy został zesłany w Dzień Pięćdziesiątnicy, napełnił (i nadal napełnia) miliardy dusz i ciał potęgą Bożej mądrości i miłości. Bóg kontynuuje dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa […]

Read More
© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe