Nowenna – dzień 2

Dzień II: Miłość

Choć „cały” Bóg jest miłością (por. 1J 4,8), ponieważ jako miłość objawił się światu, by móc to uczynić w ten sposób, musi działać osobowo: rozdźwięk między Jego istotą a działaniem nie istnieje! Tak też i miłość łącząca Ojca z Synem jest osobą – Duchem Świętym równym Im w bóstwie. Duch Święty jest najwyższym darem Boga dla nas podobnie jak miłość, wspólny dar Ojca (który wydał swego Syna) oraz Syna (który dał się za nas wydać Ojcu); na tej podstawie św. Augustyn dochodzi do wniosku, że Duch – równocześnie będący Bogiem i pochodzący od Boga – jest miłością. Kiedy chrześcijanin myśli o miłości, musi myśleć o Duchu Świętym, i odwrotnie. Działając, Duch Święty zawsze przychodzi z miłością, z wieczną i trwałą miłością, jaką jest On sam, więc to ona jest znakiem i kryterium rozpoznania Jego obecności.

Modlitwa:

Boże, Duchu Święty, który uświęcasz ludzkie serca, przebóstwiając je, prosimy Cię, abyś odnowił miłość Bożą w ludzkich sercach zarażonych nienawiścią, egoizmem i zazdrością. Spraw, by w świecie zagościł znów trwały pokój, a wyznawcy Chrystusa niech na nowo staną się krzewicielami przebaczenia i pojednania. Amen.

Można każdego dnia  odmówić Koronkę do Ducha Świętego albo Litanię do Ducha Świętego, lub też polecić siebie i sprawy Kościoła w trakcie osobistej modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe