Śluby wieczyste br. Ozeasza od Zwiastowania

W dniu 27-06-2021 nasz współbrat złożył swoje śluby wieczyste na ręce naszego przełożonego w obecności ks. abp. Grzegorza Rysia i licznie zgromadzonych gości. Uwielbiamy Ducha Świętego za wszelkie łaski, których udziela naszej wspólnocie!

Życzymy br. Ozeaszowi, aby przez profesję rad ewangelicznych, stawał się jeszcze bardziej podatny natchnieniom i prowadzeniu Ducha Świętego.

Homilia ks. arcybiskupa Grzegorza Rysia i obrzęd ślubów wieczystych pobierz