Obłóczyny br. Daniela i br. Cypriana

7 października 2020 roku, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, obchodziliśmy w naszej wspólnocie obłóczyny br. Daniela od Trójcy Świętej oraz br. Cypriana od Jezusa Zstępującego do Otchłani. Uroczystości przewodniczył ks. arcybiskup Grzegorz Ryś, który poświęcił habity i skierował słowo do braci nowicjuszy. Towarzyszyli nam nasi rodzice i przyjaciele, parafianie oraz przybyłe na uroczystość Małe Siostry Jezusa z warszawskiej wspólnoty.

W homilii ks. arcybiskup nawiązując do czytania z Listu do Filipian, komentował słowa św. Pawła: „w zewnętrznej postaci uznany za człowieka” (Flp 2,7) w kontekście przyjmowania przez naszych braci stroju zakonnego. Kaznodzieja wyjaśniał: „człowieczeństwo nie jest dla Jezusa rodzajem przebrania, tylko ubrania zewnętrznego. Jezus przyoblekł się w człowieka, nie przebrał się za niego, tzn. to co ludzie widzieli, widząc Jego człowieczeństwo, było też głęboka prawda Jego wnętrza.” I dalej, zwracając się do braci nowicjuszy: „jeśli traktujemy ten tekst, to Słowo Boże, skierowane do Was i do nas jako rzeczywiście przez Boga wypowiedziane z autorytetem, jak powiedział o. Krzysztof w mocy Ducha, to trzeba się odradzać do takiego rozumienia, że ten strój, który ubrałem jest znakiem upokarzanie się, a nie wywyższania się nad innymi, uniżania się a nie nie stawiania się nad innymi.” I dalej: „to jest coś, co jest, tak ufam, ważne dla waszej wspólnoty, trzeba mieć taką pokorę, która jest pokorą wobec grzesznika. Stać się niższym niż grzesznik, mniejszym niż grzesznik, taka jest pokora Jezusowa.”

Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób, można tak żyć, ks. arcybiskup zauważył: „jest to możliwe jeśli dasz się na nowo urodzić z wody i z Ducha Świętego. Woda to jest nasz chrzest. Duch Święty doprowadza do naszych narodzin z Matki, którą jest Kościół. Momentem narodzin jest chrzest, ale możliwe jest odradzanie się z własnego chrztu, tzn. wtedy, kiedy te pierwsze narodziny z Boga i z Kościoła, mogą w nas się aktualizować. Ta aktualizacja zawsze nazywa się nawróceniem. I ona dzieje się z miłosierdzia Bożego. Bóg sprawia, że wracamy do łona tej Matki, którą jest Kościół i ona nas odradza. Nawrócenie oznacza, że człowiek był martwy a żyje; Matka rodzi go po raz drugi. To jest siła Boga, to jest siła Ducha Świętego, który jest w Kościele.”

Po homilii miał miejsce obrzęd obłóczyn, czyli nałożenia tuniki, pasa z różańcem, szkaplerza z kapturem oraz krzyża, którego dokonał nasz przełożony o. Krzysztof od Ducha Świętego. Bracia nowicjusze otrzymali również nowe imiona, które wyrażają ich pragnienie stawania się „nowym stworzeniem z Ducha Św.” (Ef 6,10).

Dziękujemy księdzu arcybiskupowi za prorocze słowa, które są wielkim wyzwaniem dla całej naszej wspólnoty oraz tym wszystkim, którzy pomogli nam przygotować tą piękną uroczystość i byli z nami w tym ważnym dniu.

Homilię oraz obrzęd obłóczyn można znaleźć tutaj:

https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/10/abp-rys-do-braci-nowicjuszy-nie-wkladajcie-tych-habitow-jakby-nie-mialy-pokazywac-prawdy-waszych-wnetrz/