Narodzenie Pańskie 2021

„Ja was chrzczę wodą – mówi Jan – lecz idzie Ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (por. Łk 3,16)

Święta Bożego Narodzenia przypominają wspaniałą prawdę: Mesjasz już przyszedł, zamieszkał z nami i napełnił nas mocą Ducha Świętego! Z tej okazji życzymy, by wiara w obecność Bożą była źródłem pokoju, zdrowia i radości w nadchodzące dni nowego roku 2022.