Nowenna – dzień 8

Dzień VIII: Światło

„Bóg jest światłością” (1J 1,5). W Nowym Testamencie jest to określenie istoty Boga Trójjedynego. Pokazuje Boga jako obecność otaczającą człowieka ze wszystkich stron, umożliwiającą widzenie świata takim, jakim jest naprawdę. Według Ojców Kościoła, Duch Święty w tej boskiej optyce zajmuje miejsce promienia, podczas gdy Ojciec ukazywany jest jako słońce, a Syn – odblask. Duch niesie nam więc niejako Syna z łona Ojca.

Z punktu widzenia naszego doświadczenia tej rzeczywistości możemy powiedzieć, że Duch przynosi naszym fizycznym i duchowym zmysłom radość, która jest skutkiem wychodzenia Trójjedynego poza siebie w miłości. To właśnie kwintesencja przebóstwienia dokonywanego w każdej chwili obecnego czasu, które prowadzi cały wszechświat do pełni w Chrystusie. Mamy dzień po dniu uczyć się coraz dokładniej odbijać światło Ducha Świętego, pomagając Mu rozlewać je na całą stworzoną rzeczywistość. Światło naturalne (stworzenie) może nas więc prowadzić do światła wiary będącego darem Trójcy Świętej. Jednakże aby wiarą żyć w monotonii dnia powszedniego, potrzebujemy także podtrzymywania światłem łaski, które przekracza rozumowe podejście do rzeczywistości, a wyraża się głównie poprzez sakramenty i modlitwę. Tak przebóstwieni jesteśmy na prostej drodze do ostatecznego światła chwały.

Modlitwa:

Boże, Duchu Święty, Promieniu boskiej światłości, który dotykasz i przenikasz dusze światłem Bożej mądrości oraz usuwasz ciemności „ducha tego świata”, napełnij nasze umysły zdrojem nowego światła. Prosimy Cię, Miłośniku dusz ludzkich, przepełnij je na nowo oceanem światłości i radości. Amen.

Można każdego dnia  odmówić Koronkę do Ducha Świętego albo Litanię do Ducha Świętego, lub też polecić siebie i sprawy Kościoła w trakcie osobistej modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe