Nowenna – dzień 7

Dzień VII: Woda

W kontekście rozmowy o wodzie z Samarytanką Jezus mówi o nowym kulcie (por. J 4,23), który nie będzie uzależniony od miejsca, ale od Ducha Świętego. Tak jak woda jest niezbędna do podtrzymywania życia ciała, tak Duch będący wodą żywą jawi się jako dawca życia, owszem, samo Życie! Różnica zatem polega na tym, że woda materialna działa chwilowo i miejscowo, podczas gdy Duch-Woda nie jest ograniczono ani czasowo, ani przestrzennie: nie tylko wczepia w nas życie, a w zasadzie wczepia nas w życie, lecz także utrzymuje je. W Duchu Świętym nie ma krztyny skąpstwa, bo On sam jest obfitością i hojnością. Widać to wyraźnie w wizji proroka Ezechiela (por. Ez 47,1-12), gdzie woda wypływająca spod progu świątyni rozlewa się w nieograniczonych wodach słonych, przynosząc im życie. Chrystus odnosi ów obraz do siebie i Ducha Świętego, mówiąc: „Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,38). Dokonuje się to właśnie na krzyżu, kiedy Duch wylewa się z przebitego boku Chrystusa. Również w wydarzeniu Ostatniej Wieczerzy uwidacznia się ta bodaj najistotniejsza cecha osobowości Ducha-Wody – służba i poświęcenie. Gest obmycia uczniom nóg wskazuje na fakt, że zadaniem chrześcijanina (czciciela Boga według nowego kultu) jest niesienie braciom oczyszczenia dokonanego przez Ducha Świętego.

Modlitwa:

Kochany Duchu Święty, Wodo nowego życia – w Ciebie zostaliśmy zanurzeni i dzięki Tobie napojeni życiem samej Trójcy, o którym marzy cały świat, choć często je odrzuca. Życie ludzkie przepełnia nieustanne pragnienie i łaknienie, które Ty jesteś w stanie ugasić i ukoić. Ty jedyny jesteś w stanie zaspokoić ludzkie pragnienia, usunąć niepokoje, dać poczucie pełni w miejsce pustki, nowego życia w miejsce rozpaczy, świeżości w miejsce ducha śmierci i zniechęcenia! Spraw Panie, aby Twoi słudzy: kapłani, zakonnicy i zakonnice, ewangelizatorzy, świeccy i rodzice odzyskali wiarę w piękno Bożej miłości i byli jej gorliwymi głosicielami. Amen.

Można każdego dnia  odmówić Koronkę do Ducha Świętego albo Litanię do Ducha Świętego, lub też polecić siebie i sprawy Kościoła w trakcie osobistej modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe