Nowenna – dzień 6

Dzień VI: Ogień

W Piśmie Świętym Bóg często posługuje się symboliką ognia: ognisty słup ochraniał lud na pustyni (por. Wj 13,21); ogień oczyszcza wewnątrz (por. Ml 3,2-4); Słowo Boże pali ogniem, skłaniając do działania (por. Jr 20,9); ogień oznacza karę (por. Kpł 10,2); a Duch Święty zstępuje na Maryję i Apostołów w Wieczerniku w postaci ognistych języków (Dz 2,3). Ogień kojarzymy również z miłością, a skoro prawdziwą Miłością jest Duch Święty, On też jest najgorętszym ogniem, który pragnie w nas zapłonąć: w naszej miłości wyrażającej się przez żarliwą modlitwę i gorliwą służbę. Przykazania miłości Boga i bliźniego nie jesteśmy przecież w stanie wypełnić sami – musimy polegać na ogniu miłości Ducha zamieszkującego nasze serca (por. Rz 5,5). Tylko taki boski żar powinien być źródłem jakiegokolwiek naszego działania. Taki ogień przyszło rzucić na ziemię Słowo Wcielone (por. Łk 12,49), aby wypalił w nas resztki starego człowieka z jego projektami na życie, obdarzając go nowością i wolnością prawdziwego życia.

Modlitwa:

Kochany Duchu Święty, Boże! Ty oczyszczasz nasze dusze z dziedzictwa grzechu, śmierci i działania złych duchów. Ty na mocy Chrystusowej Krwi uwalniasz całe wspólnoty od nieprzebaczenia, zawiści i skłócenia. W sakramencie Eucharystii dokonujesz przemiany ludzkich serc, tak że stają się oni „chrystusami” gotowymi do ofiarowania siebie z miłości, by nie dzielić, lecz łączyć; nie poniżać, lecz podnosić; nie potępiać, lecz błogosławić. O daj nam, Boże, gorącą miłość do Ciebie i do Maryi, Matki naszego Zbawcy; o daj nam nadzieję niegasnącą i niesłabnącą; o daj nam gorliwość w wyznawaniu wiary i męstwo w głoszeniu jedynej Ewangelii zbawienia. Amen.

Można każdego dnia  odmówić Koronkę do Ducha Świętego albo Litanię do Ducha Świętego, lub też polecić siebie i sprawy Kościoła w trakcie osobistej modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe