Nowenna – dzień 4

Dzień IV: Wiatr

Duch Święty objawia się nam w Piśmie Świętym jako wiatr. Jednakże tak hebrajskie słowo ruah (ר֫וּחַ), jak greckie pneuma (πνεῦμα) mogą oznaczać i „wiatr”, i „ducha”. Nie ma więc mowy, by Ducha przeciwstawiać materii czy naturze, gdyż On je przepełnia, a one od niego pochodzą. Ów wiatr nie jest też energią lub żywiołem, lecz osobą, której działanie może być tak delikatne jak bryzy (Eliasz i łagodny powiew – 1Krl 19,12) i tak gwałtowne jak huraganu (Pięćdziesiątnica – Dz 2,2). Potwierdza to również rozmowa Jezusa z Nikodemem, gdzie widzimy wolność i spontaniczność naszego boskiego Wiatru: „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3,8). Wiatr to także tchnienie, które jest nieodzowną cechą istoty żywej; w przypadku jednak Ducha Świętego nie mamy do czynienia z biernym cyklem wdech-wydech, ale z przekazywaniem tchnienia (Jezus tchnął na uczniów mówiąc: „Weźmijcie Ducha Świętego” – J 20,22). Podobnie my możemy traktować nasz oddech jako nieustanną modlitwę, poprzez którą przekazujemy światu Ducha Świętego. Tchnienie to czerpiemy za darmo, gdyż Duch Święty zawsze daje się nam niezasłużenie, chcąc jedynie, byśmy narodzili się na nowo, pozwalając Chrystusowi żyć przez nas.

Modlitwa:

Kochany Duchu Święty – Tchnienie nowego życia – Ty nas przenikasz, napełniając energią czynu, entuzjazmem modlitwy i odwagą świadectwa. Tylko w Tobie możemy być wolni prawdziwie, gdyż od Ciebie pochodzi wolność od lęku śmierci, od niepewności jutra i od bolesnych wydarzeń z przeszłości. Dzięki swoim natchnieniom prowadzisz nas, oświecasz sumienia, uczysz żyć w wolności od ułudy rzeczy przemijających, dajesz łaskę wierności małżeńskiej w przeciwnościach, duszpasterzom udzielasz charyzmatu ojcostwa. Prosimy Cię, abyś uratował nasze pokolenie przed utratą wiary i przed wyborem drogi donikąd, drogi prowadzącej do wiecznej śmierci. Amen.

Można każdego dnia  odmówić Koronkę do Ducha Świętego albo Litanię do Ducha Świętego, lub też polecić siebie i sprawy Kościoła w trakcie osobistej modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe