Nowenna – dzień 3

Dzień III: Dar

W wielu miejscach Pisma Świętego Ducha Świętego przedstawia się jako dar. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to dar przedmiotowy, ale Dar-Osoba! Jezus mówi do Samarytanki o nieznajomości Bożego daru (por. J 4,10), a w innym miejscu stwierdza, że Ojciec daje dar w postaci Ducha, jeśli o Niego poprosimy (por. Łk 11,13). Wynika z tego, iż z darem ściśle wiąże się nadzieja, która przecież jako cnota teologalna wyróżnia chrześcijan oczekujących spełnienia obietnicy. Ona też polega na miłości i z niej wynika. Św. Jan Paweł II często wskazywał, że prawdziwa miłość to złożenie w darze całej swej osoby komuś innemu. Podobnie rzecz ma się w głębi Trójcy Świętej, gdzie Osoby Ojca i Syna nieustannie obdarowują się swą Miłością – darem Osoby Ducha Świętego, który pozostaje niestworzony, a więc jest prototypem i źródłem całego stworzenia. Tę rzeczywistość Trójjedyny przeniósł do naszego ziemskiego świata, obdarowując nas sobą w sposób ukryty, lecz wszechpotężny i wszechogarniający.

Modlitwa:

Duchu Święty, największy Darze Ojca i Syna, który zstąpiłeś do nas w dzień Pięćdziesiątnicy, aby z nami pozostać i by w nas zamieszkać, prosimy Cię o to, abyś uzdolnił nas do przyjmowania Twoich darów poprzez namaszczonych kaznodziejów, pasterzy i ewangelizatorów. W swoim miłosierdziu odnów w nas pragnienie Bożych darów, bez których nie ma prawdziwego ani szczęśliwego życia. Niech wszyscy chrześcijanie odkryją dary charyzmatyczne, poprzez które prowadzisz ich w życiu codziennym i sam chcesz być ich przewodnikiem, pasterzem, nauczycielem, matką i obrońcą. Amen.

Można każdego dnia  odmówić Koronkę do Ducha Świętego albo Litanię do Ducha Świętego, lub też polecić siebie i sprawy Kościoła w trakcie osobistej modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe