Nowenna – dzień 1

Objawienie Boże nam mówi, że Duch Święty jest jedynym ratunkiem dla świata, jedyną mocą zdolną przemieniać dogłębnie ludzi, a tym samym zawracać bieg historii z drogi zła i ciemności. Gdy został zesłany w Dzień Pięćdziesiątnicy, napełnił (i nadal napełnia) miliardy dusz i ciał potęgą Bożej mądrości i miłości. Bóg kontynuuje dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa właśnie mocą Ducha Świętego, który usuwa wszelkie przeszkody pojawiające się w sercach ludzi w relacji do Boga. Duch Święty potrzebuje z naszej strony tylko, abyśmy Go wzywali na pomoc. On jako Przepotężna Osoba Trójcy i Miłość nie działa przez przemoc, ale też nie ulega antychrystowi. Dlatego papież Leon XIII zalecił w bardzo trudnych czasach Kościoła i świata (podobnie jak dzisiaj) specjalną modlitwę o nazwie „Nowenna do Ducha Świętego”. Odprawia się ją przez 9 dni, począwszy od piątku przed Niedzielą Wniebowstąpienia (do niedawna Wniebowstąpienie było świętowane w czwartek na 10 dni przed uroczystością Zesłania). Wedle bł. Heleny Guerry jest to najstarsza forma modlitwy chrześcijańskiej. Jej cechą nie jest prośba o coś, lecz wołanie do Ducha Świętego o Jego zstąpienie, ażeby przejął władzę nad naszym życiem i wszystkimi ludźmi, nawet zamkniętymi na Boga.

W trakcie 9 dni będziemy poznawać imiona oraz symbole Ducha Świętego znane z Objawienia po to, by Go bardziej pokochać i przylgnąć do Niego.

Dzień I: Duch Święty

Świętość Ducha – który jest osobą – wynika zarówno z Jego natury, jak i działania (między którymi nie istnieje w Nim różnica). Podobnie człowiek: jest święty na mocy chrztu, który pozwala mu uczestniczyć w świętości samego Trójjedynego, która z kolei stanowi siłę napędową działania; zawsze jednak świętość naszych czynów wynika z owej wewnętrznej świętości zamieszkującego w nas Boga Ducha Świętego. Jeśli z nią współpracujemy – co przeważnie sprowadza się do zaprzestania stawiania Mu coraz to nowych przeszkód – dajemy Mu przestrzeń do rozlewania Jego boskiego tchnienia. To właśnie zwiemy walką duchową.

Świętość Boga oznacza także, że jest On oddzielony od świata, będąc ponad nim. Stąd świat, który nie idzie za Jego natchnieniami, a często wręcz oskarża Go, stoi w opozycji do Niego, oczywiście na straconej pozycji.

Ponadto, Duch Święty łączy i zespala od wewnątrz, niejako w ukryciu. Te same funkcje pełni w łonie Trójcy i w naszym życiu, które przygotowane jest na to, aby te relacje odzwierciedlać. Trudno nam jednak „wyczuć” imię Ducha Świętego w podobny sposób, co imiona Ojca i Syna. Stanowi On niejako to, co wspólne tak Ojcu, jak Synowi; On jest osobową wzajemnością relacji Ojca z Synem, którzy w Nim stają się jednością, nie tracąc odrębności.

Modlitwa:

Duchu Święty, który jesteś więzią miłości między Ojcem a Synem, a także źródłem nowego życia w Bogu dla wszystkich sprawiedliwych, spraw, aby Kościół zajaśniał na nowo blaskiem świętości swoich dzieci i by w ten sposób ci, którzy zostali zwiedzeni przez ducha ciemności i niewiary, odnaleźli drogę do życia w szczęściu i radości Twojej. Amen.

Można każdego dnia  odmówić Koronkę do Ducha Świętego albo Litanię do Ducha Świętego, lub też polecić siebie i sprawy Kościoła w trakcie osobistej modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2021 Słudzy Ducha Pocieszyciela | WordPress Theme : ScrollMe