Drodzy Przyjaciele!

Narodzenie Pańskie A.D. 2020

„Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 5)

Słowo, wcielając się mocą Ducha Świętego i rodząc z Najświętszej Maryi Panny, przyszło do nas, aby rozświetlać nasze dni słowem zbawienia i łaską swojej obecności. W tym samym Duchu wciąż nas ogarnia, abyśmy dogłębnie radowali się prawdą, że jest wśród nas Ten, który może przemienić każde zło w dobro.

Niech ten świąteczny czas i nadchodzący nowy rok A.D. 2021, opromienione blaskiem przychodzącego Zbawiciela, na nowo nas zainspirują do nieustannego trwania w światłości Trójjedynego, która zmienia perspektywę patrzenia na rzeczywistość.

Z darem modlitwy,

Słudzy Ducha Pocieszyciela