Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Bóg objawił swoją władzę nad życiem i śmiercią w Zmartwychwstaniu Chrystusa. To najwyższa i jedyna władza, której nie posiada nikt poza Bogiem. W obliczu różnych wyzwań w Kościele i w świecie, prośmy Ducha Świętego, by udoskonalił naszą wiarę, uwolnił nas od lęku przed złem i śmiercią oraz obdarzył pokojem.

Radujmy się w Panu, bo On jest naszym Obrońcą i Wyzwolicielem! Powierzmy Mu całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszak „radość w Panu jest naszą ostoją!” (Ne 8, 10).

Z pozdrowieniem w Baranku Paschalnym,

Wspólnota Sług Ducha Pocieszyciela