Bracia

Obecnie naszą Wspólnotę tworzą bracia:

 

br. Krzysztof od Ducha Świętego — przełożony

br. Grzegorz od Nawiedzenia NMP

br. Ozeasz od Zwiastowania

br. Daniel od Trójcy Świętej

br. Cyprian od Jezusa Zstępującego do Otchłani