Asceza w Duchu Świętym na Wielki Post

Asceza jest nieustannym przyjmowaniem łaski w procesie nieustannej utraty i śmierci człowieka starego, po to, by stać się nowym stworzeniem (por. Kol 3,9-10) w posłuszeństwie Bożemu wezwaniu i w mocy Ducha Świętego (por. Ga 5,16)”.

Zapraszamy do lektury artykułu o. Krzysztofa nt. „Ascezy w Duchu Świętym” celem lepszego przeżycia czasu Wielkiego Postu.

Studia Gnesnensia Tom XXXII (2018) 71–86