Śluby br. Ozeasza

W niedzielę 8 lipca 2018 r. we włoskim eremie „Case di Santa Maria di Nazareth” (Tre Confini, Torricella Peligna, CH) br. Ozeasz od Zwiastowania złożył na ręce JE abpa Brunona Fortego pierwszą profesję zakonną. Gratulujemy, życząc nieustannego czerpania ze Źródła owoców i łask.

Więcej

Dekret

13 czerwca 2018 r. (wspomnienie św. Antoniego z Padwy) J.E. abp Grzegorz Ryś zatwierdził statut Wspólnoty kontemplacyjnej „Słudzy Ducha Pocieszyciela”. Odtąd jesteśmy prywatnym stowarzyszeniem wiernych. Chwała Panu!

Więcej

Rekolekcje powołaniowe

Zapraszamy uczniów szkół średnich i studentów na dni skupienia w naszej wspólnocie poświęcone rozeznawaniu powołania. Początek spotkania piątek 8 czerwca o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę 10 czerwca o 13.00. Zgłoszenia kierujcie na adres mailowy: jan@pocieszyciel.com. Miejsce rekolekcji: Wspólnota „Słudzy Ducha Pocieszyciela” Swolszewice Małe, ul. Trzciniec 2, blisko Tomaszowa Mazowieckiego W mailu wyjaśnimy szczegóły […]

Więcej

Prymicje naszego Przyjaciela

W Wigilię Uroczystości św. Piotra i Pawła, 28 czerwca, nasza wspólnota miała zaszczyt gościć ks. Dominika Osuchowskiego z Zamościa, który sprawował dla nas Mszę Świętą prymicyjną. Dziękujemy za przybycie Sąsiadom i Przyjaciołom ze Wspólnoty Dzieci Światłości, a Księdza Neoprezbitera polecamy modlitwie.

Więcej

Rekolekcje dla kobiet

Jednym z ważniejszych zadań życia chrześcijańskiego jest rozeznawanie woli Bożej i słuchanie natchnień Ducha Świętego. W trakcie rekolekcji prowadzonych przez Wspólnotę Sług Ducha Pocieszyciela uczymy się wspólnie radosnej sztuki rozeznawania Bożych planów względem nas oraz dzielimy się Słowem Bożym. Wszystkie kobiety zainteresowane życiem duchowym, pragnące pogłębić więź z Duchem Świętym i poznać swoje powołanie – zapraszamy na kolejne rekolekcje […]

Więcej

Życzenia od Wspólnoty

Dar Pięćdziesiątnicy trwa – jest nim zamieszkiwanie Ducha Świętego w Kościele i w ludziach ochrzczonych. On kształtuje w swoich stworzeniach nowe życie na wzór Jezusa. Życzymy wszystkim miłośnikom Boga, by napełnieni darem obecności Pocieszyciela obficie czerpali od Niego miłość i radość, które pokonują i przewyższają wszelki smutek i samotność świata doczesnego. Słowami św. Marii od […]

Więcej

Nowenna – dzień 9

Dzień IX: Paraklet Imię, którym sam Jezus w mowach pożegnalnych określa Ducha Świętego, to Paraklētos – Pocieszyciel, Wspomożyciel, Orędownik, Adwokat; innymi słowy, ktoś jest przy nas i w nas zawsze, również po cielesnym odejściu Chrystusa, pierwszego pocieszyciela (por. J 14-16). Ewangelia według św. Jana ukazuje nam pięć cech naszego Parakleta. Jako Wspomożyciel jest On obecny […]

Więcej

Nowenna – dzień 8

Dzień VIII: Światło „Bóg jest światłością” (1J 1,5). W Nowym Testamencie jest to określenie istoty Boga Trójjedynego. Pokazuje Boga jako obecność otaczającą człowieka ze wszystkich stron, umożliwiającą widzenie świata takim, jakim jest naprawdę. Według Ojców Kościoła, Duch Święty w tej boskiej optyce zajmuje miejsce promienia, podczas gdy Ojciec ukazywany jest jako słońce, a Syn – […]

Więcej

Nowenna – dzień 7

Dzień VII: Woda W kontekście rozmowy o wodzie z Samarytanką Jezus mówi o nowym kulcie (por. J 4,23), który nie będzie uzależniony od miejsca, ale od Ducha Świętego. Tak jak woda jest niezbędna do podtrzymywania życia ciała, tak Duch będący wodą żywą jawi się jako dawca życia, owszem, samo Życie! Różnica zatem polega na tym, […]

Więcej

Nowenna – dzień 6

Dzień VI: Ogień W Piśmie Świętym Bóg często posługuje się symboliką ognia: ognisty słup ochraniał lud na pustyni (por. Wj 13,21); ogień oczyszcza wewnątrz (por. Ml 3,2-4); Słowo Boże pali ogniem, skłaniając do działania (por. Jr 20,9); ogień oznacza karę (por. Kpł 10,2); a Duch Święty zstępuje na Maryję i Apostołów w Wieczerniku w postaci […]

Więcej

Nowenna – dzień 5

Dzień V: Olej To Duch Święty jest namaszczającym, to On wybierał królów, proroków i kapłanów. On też namaścił jedynego Namaszczonego – Mesjasza. Olej obleka nas sobą, dając nową siłę potrzebną do pełnienia danej funkcji, w tym wypadku bycia narzędziem Boga poprzez niesienie Go innym. Olej także wnika przez skórę, a więc Duch wypełnia nas też […]

Więcej

Nowenna – dzień 4

Dzień IV: Wiatr Duch Święty objawia się nam w Piśmie Świętym jako wiatr. Jednakże tak hebrajskie słowo ruah (ר֫וּחַ), jak greckie pneuma (πνεῦμα) mogą oznaczać i „wiatr”, i „ducha”. Nie ma więc mowy, by Ducha przeciwstawiać materii czy naturze, gdyż On je przepełnia, a one od niego pochodzą. Ów wiatr nie jest też energią lub […]

Więcej

Nowenna – dzień 3

Dzień III: Dar W wielu miejscach Pisma Świętego Ducha Świętego przedstawia się jako dar. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to dar przedmiotowy, ale Dar-Osoba! Jezus mówi do Samarytanki o nieznajomości Bożego daru (por. J 4,10), a w innym miejscu stwierdza, że Ojciec daje dar w postaci Ducha, jeśli o Niego poprosimy (por. Łk 11,13). […]

Więcej

Nowenna – dzień 2

Dzień II: Miłość Choć „cały” Bóg jest miłością (por. 1J 4,8), ponieważ jako miłość objawił się światu, by móc to uczynić w ten sposób, musi działać osobowo: rozdźwięk między Jego istotą a działaniem nie istnieje! Tak też i miłość łącząca Ojca z Synem jest osobą – Duchem Świętym równym Im w bóstwie. Duch Święty jest […]

Więcej

Nowenna – dzień 1

Objawienie Boże nam mówi, że Duch Święty jest jedynym ratunkiem dla świata, jedyną mocą zdolną przemieniać dogłębnie ludzi, a tym samym zawracać bieg historii z drogi zła i ciemności. Gdy został zesłany w Dzień Pięćdziesiątnicy, napełnił (i nadal napełnia) miliardy dusz i ciał potęgą Bożej mądrości i miłości. Bóg kontynuuje dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa […]

Więcej

Rekolekcje dla pań

PLAN Duch Święty napełnia nas nowym życiem i posyła Miejsce: Swolszewice, Wspólnota Sług Ducha Pocieszyciela 26-28 V 2017 Cel rekolekcji: rozeznawanie drogi życia, charyzmatu i powołania Dla kogo: dziewczęta i panie 26 V 2017 r.,  piątek: 17.00-18.00 – recepcja 18.00 – kolacja (refektarz) 19.00 – powitanie uczestniczek rekolekcji, modlitewne przygotowanie na przyjęcie Słowa Bożego, wprowadzenie […]

Więcej

Dzień skupienia dla kapłanów

22 czerwca 2017 r. (czwartek) – nasza Wspólnota organizuje dzień skupienia dla kapłanów. Rozpoczynamy spotkanie o godz. 9.30 od małego poczęstunku dla zdrożonych i spragnionych pielgrzymów w postaci kawy, herbaty lub wody. O godz. 10.00 właściwe rozpoczęcie poprzez modlitwę i słowo wprowadzające. Będziemy pytać Ducha Świętego – a On zawsze odpowiada – by nam powiedział, […]

Więcej

Drodzy Przyjaciele!

Na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy „pneumatoforami” – niosącymi Ducha Świętego. Duch Święty jest najwspanialszym Darem, któremu nie równa się żadne bogactwo na świecie ani żadne ludzkie osiągnięcie, dlatego w naszej Wspólnocie Sług Ducha Pocieszyciela razem odkrywamy Jego obecność, a z Gośćmi dzielimy się radością z odkrycia Jego Przyjaźni. Na naszej stronie znajdziecie informacje o […]

Więcej
© 2019 Słudzy Ducha Pocieszyciela | ScrollMe by AccessPress Themes